Željko Panian

3,950.00 RSD sa PDV-om 4,700.00 RSD

Qty

O knjizi

Knjiga Željka Paniana ‘Poslovna informatika za ekonomiste’ je strukturirana u deset poglavlja, a svako od njih u više cjelovitih odjeljaka. U prvom, uvodnom poglavlju autor razmatra nastanak informatike kao teorijske i praktične discipline, u drugom se usredotočuje na objašnjenje osnovnih činjenica i zakonitosti poslovnih upravljačkih Informacijskih sustava, potom se u šest poglavlja bavi pojedinim komponentama tih sustava (materijalno-tehničkom, programskom, podatkovnom, ljudskom, organizacijskom i mrežnom), a u posljednja dva poglavlja razmatra zloporabe informacijskih tehnologija te perspektive poslovne informatike. Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih i srodnih fakulteta, ali i svima onima kojima su potrebna suvremeno i sustavno izložena temeljna informatička znanja.

Kratki sadržaj:

Nastanak informatike (Povijesni razvitak znanstvene misli / Pojam sustava / Kibernetika / Derivati kibernetike / Informatika)
Informacijski sustavi (Pojam informacijskog sustava / Komponente poslovnog upravljačkog informacijskog sustava / Vrsnoća poslovnog upravljačkog informacijskog sustava / Poslovni informacijski sustavi i menadžment / Standardni model logičkoga ustroja poslovnih upravljačkih informacijskih sustava / Razvijanje (izgradnja) poslovnog upravljačkog informacijskog sustava)
Materijalno-tehnička (sklopovska) komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava (Razvitak načina obrade podataka / Tehnološke generacije elektroničkih računala / Građa elektroničkih računala / Parainformacijska tehnologija)
Metodološko znanje u računalu: računalni programi (Pojam softvera / Metodološko znanje u računalu / Razvijanje programa (programiranje) / Razvitak programskih jezika / Klasifikacija računalnih programa)
Činjenično znanje u računalu (Signali, podaci i informacije / Jedinice podataka / Kodiranje i standardni kodovi u informatici / Modeliranje podataka / Datoteke podataka / Baze podataka / Skladištenje podataka)
Ljudska (živa) komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava (Utjecaji tehnološkog razvitka na pojedinca i društvo / Uloga ljudskih umnih sposobnosti u poslovnim upravljačkim informacijskim sustavima / Interesne skupine ljudi u poslovnim upravljačkim informacijskim sustavima)
Organizacijska komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava (Pojam organizacije poslovnih upravljačkih informacijskih sustava / Modaliteti organizacije poslovnih upravljačkih informacijskih sustava / Koncept informacijskog centra / Skladište podataka – temelj organizacije poslovnog upravljačkog informacijskog sustava / Klijentsko – poslužiteljska arhitektura )
Mrežna komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava (Prirodna i socijalna komunikacija / Telekomunikacije / Razvitak računalnih mreža / Vrste računalnih mreža / Osiguranje integriteta podataka pri prijenosu u mrežama / Standardizacija prijenosa podataka u mrežama / Internet / Internet i ekstranet / Elektroničko poslovanje)
Zloporabe informacijske tehnologije (Rizici od zloporabe informacijske tehnologije / Informatički kriminalitet / Zaštita od zloporabe informacijske tehnologije)
Perspektive poslovne informatike (Umjetna inteligencija / Neuronske (neuralne) mreže / Multimedijski sustavi / Bežične komunikacije / Prividna (virtualna) stvarnost / Sustavi za potporu odlučivanju)
Literatura
Kazalo imena i pojmova

ISBN: 978-953-157-470-7
Opće informacije: Tvrdi uvez, 384 str., 17 x 23 cm

Slične Knjige