Akcija!

Slobodna trgovina danas

Jagdish Bhagwati

4,000.00 RSD 3,100.00 RSD

PODELI:

Opis

Demokracija nije samo vrlina sama po sebi, već – sada to znamo – u sprezi s razboritim korištenjem tržišta i otvorenosti prema svjetskoj ekonomiji demokracija daje pravu kombinaciju politika i najbolje okruženje za širenje ekonomskog prosperiteta.
Ova je knjiga usredotočena na samo jednu od triju komponenata dobre politike: otvorenost. Konkretno, knjiga se bavi otvorenošću u kontekstu međunarodne trgovine. Ona pokazuje zašto nije pametno bojati se trgovine: trgovina je prilika, a ne prijetnja.
Istina je daje potrebna institucionalna podrška za održavanje slobodn(ij)e trgovine.

ISBN 9789531574792
Godina Izdanja 2006
Izdavač MASMEDIA