Akcija!

Rečnik računarske tehnike i informatike englesko/rusko/srpski

Živko Tošić, Tatjana Tošić

2,800.00 RSD 2,400.00 RSD

Kategorija:
PODELI:

Opis

Rečnik računarske tehnike i informatike obuhvata termine na dva svetska jezika na kojima postoji veliki broj knjiga i časopisa iz oblasti računarske tehnike i informatike. Gotovo sva najvažnija literatura iz ove grane nauke napisana je engleskom jeziku. Međutim, u našoj sredini je takođe raširena i pristupačna kvalitetna literatura na ruskom jeziku (kako orginalna dela tako i prevodi). Sve šira primena računara ima za posledicu i potrebu definisanja, ujednačavanja i standardizacije termina iz oblasti računarske tehnike i informatike u srpskom jeziku. Zbog širokog spektra korišćenja računara, u rečniku je obuhvaćen i jedan deo termina iz široke oblasti, pre svega iz mikroelektronike, elektronike, matematike, telekomunikacija, automatike i robotike. Rečnik sadrži 31.460 terminoloških jedinica na engleskom jeziku, oko 36.000 na ruskom i oko 40.000 na srpskom jeziku.