Akcija!

GRANIČNI ELEMENTI teorija i primene

Džon T. Katsikadelis

1,650.00 RSD 1,100.00 RSD

Kategorija:
PODELI:

Opis

29922) GRANIČNI ELEMENTI teorija i primene , Džon T. Katsikadelis , Građevinska knjiga Beograd 2011 ,
Metod graničnih elemenata (MGE) je savremeni metod numeričke analize, razvijen za potrebe analize ponašanja mehaničkih sistema, posebno inženjerskih konstrukcija pod dejstvom različitog opterećenja. Ova knjiga, bazirana na autorovom dugogodišnjem iskustvu u nastavi i razvoju MGE, je pisana da na jednostavan, aktuelan i vrlo efikasan način, studente inženjerskih nauka, inženjere i zainteresovane stručnjake u oblasti primenjenih nauka, uvede u MGE i osposobi ih da u analizi i projektovanju koriste taj moderan, dobro razvijen, svestran i efikasan računarski alat.
Materijal je organizovan i prezentovan na sistematičan način, čineći knjigu pristupačnom i lakom za razumevanje, jer se u knjizi i predstavlja MGE i daje izvođenje svih neophodnih jednačina samo na osnovu fundamentalnih rezultata diferencijalnog i integralnog računa, i numeričke integracije. Brojni, pažljivo odabrani, ilustrativni primeri pomažu da se pojasne važna pitanja, počev od onog o komparaciji sa metodom konačnih elemenata (MKE). Kompjuterski programi, napisani u programskom jeziku FORTRAN, su detaljno opisani i priloženi na pratećem kompakt disku. Njihov cilj je da upoznaju studente i sa razvojem softvera za implementaciju MGE i sa rešavanjem praktičnih inženjerskih problema kao što su: uvijanje prizmatičnih štapova, ugibi membrana, savijanje ploča, prostiranje toplote, strujanje fluida, te nekoliko problema ravanske teorije elastičnosti. Ovi programi nemaju profesionalni, već edukativni karakter, jer uglavnom predstavljaju logičke korake, neophodne za njihovu konstrukciju, a uz to upoznaju i čitaoca sa razvojem programskih paketa za MGE.
SADRŽAJ
Poglavlje 1 Uvod
Poglavlje 2 Pripremni matematički rezultati
Poglavlje 3 MGE za dvodimenzijske probleme potencijala
Poglavlje 4 Numerička implementacija MGE
Poglavlje 5 Tehnologija graničnih elemenata
Poglavlje 6 Primene
Poglavlje 7 MGE za dvodimenzijske probleme elastostatike
POTPUNO NOVO , tvrd povez, latinica, grafički prikazi , format 17 x 24 cm , XVI + 336 strana