Akcija!

RAZGOVORI S BOGOM KNJIGA I

Nil Donald Volš

800.00 RSD 620.00 RSD

PODELI:

Opis

Za­mi­sli­te da ste mo­gli Bo­gu da po­sta­vi­te naj­za­go­net­ni­ja pi­ta­nja o po­sto­ja­nju – pi­ta­nja o lju­ba­vi i ve­ri, do­bru i zlu, ži­vo­tu i smr­ti. Pret­po­sta­vi­te da je Bog dao ra­zu­mlji­ve i ja­sne od­go­vo­re. To se de­si­lo Ni­lu Do­nal­du Vol­šu. Mo­že se de­si­ti i va­ma. Upra­vo će­te do­ži­ve­ti raz­go­vor…

Izdavač: Leo Commerce
ISBN: 86-83909-75-9
Broj strana: 163
Povez: Mek
Format: 150×230 mm