Akcija!

Anatomija za umjetnike

Jeno Barcsay

5,800.00 RSD 5,200.00 RSD

PODELI:

Opis

Likovnom umetniku ljudsko telo predstavlja prvenstveno prizor i
njegovo oko ispituje šta se sve može otkriti na tom telu. U mojim
anatomskim istraživanjima nisu bila presudna medicinska, već
umetnička gledišta. Zato je moj osnovni zadatak bio upoznati i što
vernije prikazati mišićni sastav i kostur, koji prilikom
funkcionisanja najviše utiče na promenu oblika površine tela…