Akcija!

Islam – ilustrirana enciklopedija

Grupa autora

6,384.00 RSD 4,500.00 RSD

Kategorija:
PODELI:

Opis

Opis: Povijest islamske vjere, odAlahove Objave Muhamedu u 7.stoljeću do bujanja muslimanskog svijeta u 21. stoljeću. Zadivljujući prikaz duhovnih aspekata islama kao i njego…